Przedszkole nr 13
w Warszawie

Rozkład dnia

Przedszkole czynne w godzinach 7.00-17.30 / Rok szkolny 2018/2019 /

Ramowy rozkład dnia:
7.00 -8.15

Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna  lub w zespołach. Zajęcia gospodarczo – porządkowe.

8.15 -8.30

Zabawa ruchowa , przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

Śniadanie,

9.00 – 9.40

Zajęcia organizowane przez nauczycielkę

9.40 – 10.20

Zabawy dowolne,

10.20 – 11.40

Pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje.

11.40 – 12.00

Powrót z ogrodu. Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 14.00

Odpoczynek w grupie  najmłodszej. Zabawy relaksacyjne, wyciszające oraz  praca indywidualna  w zespołach  w grupach starszych.

14.00 – 14.20

Zabawy ruchowe. Przygotowanie do podwieczorku

14.20 – 14.40

Podwieczorek

14.40 – 17.30

Zabawy dowolne w sali, praca indywidualna i w zespołach ( jesienią i zimą).  Zabawy na powietrzu ogródku (wiosną i latem ). Rozchodzenie się dzieci.