Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

                                
                                                                           

                                                                                                   

Szanowni Państwo,  

informujemy, że konsorcjum brokerskie Marsh / Supra Brokers na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadziło w ramach Prawa Zamówień Publicznych konkurs ofert na ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie którego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę ochrony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQUA TU S.A., skierowaną do wszystkich jednostek oświatowych m.st. Warszawy.

Propozycja obejmuje możliwość przystąpienia dzieci do ubezpieczenia w formie: online na stronie www.nnw24.pl, za pośrednictwem której każdy rodzic indywidualnie wybiera wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka i opłaca składkę.

Szanowni Państwo, ubezpieczenie dzieci nie jest obowiązkowe, ale nigdy nie wiemy, czy nie wydarzy się jakiś wypadek, w którym dziecko dozna urazu.

Wychowawcy, ani inni pracownicy szkoły, nie zbierają pieniędzy na ubezpieczenie. Rodzice dokonują opłat zdalnie.  Mogą Państwo wybrać dowolną firmę ubezpieczeniową.

Podajemy Państwu link:

LINK

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie takim powietrzem przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza, wprowadzono uchwałę antysmogową[1], która obowiązuje od kilku lat wszystkich mieszkańców Mazowsza.

Ponieważ smog nie daje za wygraną, uchwała została znowelizowana[2]. Nowe przepisy obowiązują od 14 maja 2022 r.

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

W przyszłym roku, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności,  od 1 stycznia 2028 r.zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

Wyjątek: zakaz spalania węglanie dotyczy Cię, jeśli zainstalowałeś kocioł, piec, kominek lub inny ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe (np. węgiel, drewno czy pellet):

- przed 11 listopada 2017 r., spełniający wymogi klasy 5,  

lub

- przed 1 czerwca 2022 r., spełniający wymogi ekoprojektu.

Nie wolno będzie ogrzewać paliwami stałymi nowo budowanych budynków jeśli wystąpisz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem po 1 stycznia 2023 r., o ile możliwe będzie ich podłączenie do  sieci ciepłowniczej.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku możesz otrzymać dofinansowanie z gminnego programu dotacyjnego lub z krajowego programu Czyste Powietrze. Dotacje możesz łączyć. Skorzystaj też z ulgi termomodernizacyjnej.

W ramach programów możesz uzyskać dotacje do wymiany kotłów i pieców na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi). Więcej informacji uzyskasz na stronach:

www.eko.um.warszawa.pl/dotacje - dotacje warszawskie,

www.czystepowietrze.gov.pl - program Czyste Powietrze.

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w wymianę źródła ciepła na nowoczesne oraz ocieplenie budynku, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej jest kontrolowane. Za użytkowanie niedozwolonych źródeł ciepła i opału możesz otrzymać mandat do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów, Twoja sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna

to nawet 5 000 zł!


[1] Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

[2] Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

[1] Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

[1] Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

 

Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 13 w okresie pandemii COVID-19 opracowane na podstawie  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.09.2021

 

1.Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.30

2.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola  wyłącznie w godzinach 7.00-9.00.

3.Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali(w miarę możliwości organizacyjnych)

4.Grupy dzieci przebywają pod opieką stałych nauczycieli(w miarę możliwości   organizacyjnych).

5.Dzieci z różnych grup- w miarę możliwości organizacyjnych - nie stykają się ze sobą ani na terenie przedszkola ani podczas pobytu w ogrodzie.

6.Dzieci nie przynoszą z domu żadnych przedmiotów ani zabawek i nie zabierają ich z placówki.

7.Wyposażenie sal ogranicza się do przedmiotów i sprzętów, które można wyprać lub  zdezynfekować.

8.Pracownicy przedszkola  zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący min.1,5 m.

9.Personel kuchenny  nie kontaktuje się z dziećmi i nauczycielkami.

10.Pracownicy przedszkola są  zaopatrzeni  w jednorazowe rękawiczki ,maseczki , fartuchy  ochronne z długimi rękawami .

11.Temperatura będzie mierzona tylko w przypadku dzieci, które wykazują objawy chorobowe.

12.Rodzice i opiekunowie przychodzą do przedszkola w maseczkach ,po wejściu do przedszkola dezynfekują ręce.

13.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni. W szatni grup starszych mogą przebywać jednocześnie  3 osoby z dziećmi , a w szatni grypy I –2 osoba.

Po rozebraniu dzieci są przekazywane pracownikom  przedszkola .

14.Przy odbiorze rodzic wywołuje dziecko z grupy domofonem a pracownik przedszkola przekazuje dziecko rodzicom w szatni.

15.Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i rodziców wynoszący

min.1,5 m.

16.Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci.

17.Dzieci nie mogą być przyprowadzane do przedszkola gdy wykazują objawy choroby oraz w sytuacji gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji .

18.Dzieci są przyprowadzane i odbierane  przez osoby zdrowe.

19.Dziecko ,u którego wystąpią niepokojące objawy choroby będzie izolowane w odrębnym pomieszczeniu ,a rodzice natychmiast powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania z przedszkola. Osoba opiekująca się dzieckiem w izolatce zachowuje dystans min.2 m.

20.Osoby trzecie mogą przebywać w przedszkolu tylko w uzasadnionych przypadkach ,przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności ( wyłącznie osoby zdrowe,

    posiadające osłonę ust, nosa, obowiązkowa dezynfekcja rąk)

21.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się  telefonicznie z lekarzem podstawowej

     opieki zdrowotnej , a w razie pogarszania się stanu zdrowia    powinni zadzwonić pod nr 112 (999) i poinformować, że  mogą być zakażeni koronawirusem.

22.Gdyby niepokojące objawy   infekcji górnych dróg oddechowych  pojawiły się w trakcie  pracy

-pracownik   powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej ,aby uzyskać teleporadę medyczną.

-należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji obszar , w którym przebywał i poruszał się pracownik

-należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tych samych miejscach w przedszkolu , w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie                  i stosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.

23.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie przedszkola należy zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora  sanitarnego.

24.W przedszkolu stosuje się szczególne zasady higieny i dezynfekcji

*zabawki, sprzęt w salach i ogrodzie , przybory  są codziennie czyszczone i dezynfekowane

*toalety, wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki, klawiatury ) powierzchnie płaskie, blaty, oparcia krzeseł są systematycznie dezynfekowane

*dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta środków dezynfekcyjnych , wyłącznie wtedy gdy  dzieci przebywają poza salą

*w pomieszczeniach kuchennych systematycznie dezynfekuje się powierzchnie sprzętów kuchennych, stanowiska pracy, opakowania produktów, naczynia stołowe i sztućce

*naczynia i sztućce grupowe są myte w zmywarkach z dodatkiem detergentu w temperaturze min.60 C lub wyparzane

*nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk przed jedzeniem ,po powrocie z placu zabaw i po skorzystaniu z toalety

*dzieci korzystają z dystrybutorów wody pod  nadzorem nauczyciela

*sale przedszkolne są systematycznie wietrzone –co najmniej raz na  godzinę

*w toaletach są wywieszone plakaty z zasadami mycia rąk

25.Każda grupa ma przygotowane ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami

26.W dostępnym miejscu placówki wyeksponowane są numery telefonów do :

-organu prowadzącego

-Kuratorium Oświaty

-stacji sanitarno-epidemiologicznej

-służb medycznych