Przedszkole nr 13
w Warszawie

O nas

Przedszkole nr 13 przy ul. Schillera 6a mieści się w wolno stojącym budynku pomiędzy Al. Solidarności, a ul. Długą, w pobliżu stacji metra Ratusz Arsenał.

Placówka jest po kapitalnym remoncie. Posiada nowocześnie wyposażony ogród, przeznaczony do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Plac zabaw wyłożony jest miękką nawierzchnią, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Wielką atrakcję stanowi różnorodny sprzęt ogrodowy, rowerki i samochody.

Przedszkole jest placówką 4- oddziałową, posiadającą 4 sale dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Każda grupa wiekowa liczy 25 dzieci. Sale są przestronne, dobrze wyposażone i estetycznie zaaranżowane, zgodnie z przyjętymi standardami.

W sali gimnastycznej odbywają się zajęcia sportowe, rytmiczne oraz uroczystości przedszkolne.

Szatnie dla dzieci podzielone są na dwie części, osobno znajduje się szatnia dla dzieci młodszych.

Placówka posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię, zmywalnie i zaplecze sanitarne.

Gabinet dydaktyczny wyposażony jest w różnorodny sprzęt multimedialny, z bogatych zasobów bibliotecznych korzystają zarówno nauczyciele, rodzice jak i zatrudnieni specjaliści: logopeda, psycholog. W placówce funkcjonuje baza doradcy metodycznego.

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie i pełne kwalifikacje pedagogiczne.

Tradycją przedszkola jest organizacja spektakli tzw.,, teatru totalnego” z udziałem wszystkich dzieci i nauczycieli.

Społeczność przedszkola stanowią: dzieci, rodzice i personel.

Nasza praca jest ukierunkowana na tolerancję, poszanowanie godności dzieci, rodziców i wszystkich pracowników. Nadrzędnym celem działalności jest stworzenie jak najlepszych warunków do dobrej, bezpiecznej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci. Dążymy do wychowania człowieka otwartego, kreatywnego, wrażliwego na dobro i piękno; człowieka odważnego, z wiarą we własne siły  dążącego do wytyczonych celów; człowieka kulturalnego, empatycznego i życzliwego.

Każdego wychowanka traktujemy indywidualnie, wspomagając jego rozwój, zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Wartości, które wpajamy dzieciom, to: szacunek do symboli narodowych, tolerancja i uznanie niepowtarzalności każdego człowieka. W naszej pracy wyróżniamy się otwartością na nowe doświadczenia i poczuciem odpowiedzialności  za przyszłe losy wychowanków.

Naszym atutem jest ciepła i serdeczna atmosfera, co sprawia, że dzieci czują się tu dobrze i bezpiecznie.