Opłaty 

Stawka żywieniowa

9.00 zł dziennie

 

 

Numer konta

 

52  1030 1508 0000 0005 5053 2042

                   

Fundusz rady rodziców

deklarowana kwota

 

Numer konta   

 94 1020 1013 0000 0002 0127 0362

 

 

 Od dnia 1 września 2017r.   na  podstawie uchwały nr XLIX/1205/2017r. zniesiona  zostaje opłata
za czas pobytu dziecka  w przedszkolu.