Opieka specjalistów

W naszym przedszkolu zapewniamy pomoc psychologiczną i logopedyczną.

PSYCHOLOG

Weronika Setny

oddelegowana przez Poradnię Pedagogiczną ul. Dzielna 1A

pracuje w przedszkolu w  środę w godzinach: 9.00 – 13.00

Do zadań psychologa należy:

– Diagnozowanie stopnia rozwoju dziecka

– Prowadzenie zajęć wyrównawczych

– Współpraca z rodzicami i nauczycielami

– Udzielanie wskazówek wspomagających oddziaływania wychowawcze

– Kierowanie na badania specjalistyczne

 

LOGOPEDA

 Alina Wiśniewska

pracuje z grupą dzieci  4 i 5-letnich: wtorek 9.00-15.00, czwartek– 9:00-15:00

Do zadań logopedy należy:

– diagnoza wad wymowy dzieci z przedszkola, zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców,

– prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad wymowy,

– współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń,

– kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,

W zajęciach tych  po uprzednim umówieniu się  mogą uczestniczyć także rodzice.