Przedszkole nr 13
w Warszawie

Ochrona danych osobowych

Administrator:
Przedszkole nr 13; ul. Leona Schillera 6 a; 00-248 Warszawa; telefon: 228317497; fax: 228317497

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Wojciech Dłubak; dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl