Przedszkole nr 13
w Warszawie

Kadra

Kadra Pedagogiczna - rok szkolny 2018/2019

Dyrektor przedszkola - Maria Herman
Doradca metodyczny - Hanna Usielska- Ptaszek
Grupa I - trzylatki

oddział czynny w godzinach:   8.00 - 16.00

Nauczyciele:

Wioletta Trybuła- nauczyciel mianowany
Alina Wiśniewska- nauczyciel mianowany

Grupa II- czterolatki

oddział czynny w godzinach:  7.30 -17.30

Nauczyciele:

Małgorzata Wilińska-Woronowicz - nauczyciel dyplomowany
Joanna Pasieka - nauczyciel stażysta

Grupa III- pięciolatki 

oddział czynny w godzinach: 7.00-17.00

Nauczyciele:

Lidia Szajkowska - nauczyciel dyplomowany

Grupa IV- sześciolatki

oddział czynny w godzinach: 8:00-17.00

Nauczyciele:

Beata Sikorska - nauczyciel mianowany
Maria Herman - nauczyciel dyplomowany
Hanna Usielska-Ptaszek - nauczyciel dyplomowany

W naszym przedszkolu zapewniamy pomoc psychologiczną i logopedyczną.

Psycholog:

Weronika Setny

oddelegowana przez Poradnię Pedagogiczną ul. Dzielna 1A

pracuje w przedszkolu w  środę w godzinach: 9.00 - 13.00

Do zadań psychologa należy:
- Diagnozowanie stopnia rozwoju dziecka
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych
- Współpraca z rodzicami i nauczycielami
- Udzielanie wskazówek wspomagających oddziaływania wychowawcze
- Kierowanie na badania specjalistyczne

Logopeda:

Alina Wiśniewska

pracuje z grupą dzieci  4 i 5-letnich: wtorek 9.00-15.00 czwartek- 9:00-15:00

Do zadań logopedy należy:
- diagnoza wad wymowy dzieci z przedszkola, zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców,
- prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad wymowy,
- współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń,
- kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,

W zajęciach tych  po uprzednim umówieniu się  mogą uczestniczyć także rodzice.