Przedszkole nr 13
w Warszawie

Opłaty

Stawka żywieniowa

9.00 zł dziennie

Numer konta

52  1030 1508 0000 0005 5053 2042

Fundusz rady rodziców

deklarowana kwota

Numer konta   

 94 1020 1013 0000 0002 0127 0362

Od dnia 1 września 2017r.  na  podstawie uchwały nr XLIX/1205/2017r. zniesiona  zostaje opłata za czas pobytu dziecka  w przedszkolu.